Zienswijze beheersverordening Salem


Geplaatst op door Björn Ros

Een ogenschijnlijk éénvoudig en relatief klein plan, de verbouwing van een zorgcentrum langs de Rotterdamse Weg.
Dat Salem verbouwd moet worden, daar is iedereen het over eens. Zij willen daarbij uitbreiden om hetzelfde aantal bewoners een betere woning te bieden.

Dat een aantal mensen in de buurt in opstand komt tegen de eerste verandering in de woonomgeving sinds lange tijd snappen wij heel goed en dat Salem na een paar tegemoedkomingen heel graag vasthoudt aan haar goedgekeurde plannen begrijpen wij ook. Het zou goed kunnen dat alle coalitiepartijen de rijen sluiten en er in ieder geval een meerderheid is voor deze plannen, maar dan liggen langdurige procedures op de loer waar zowel de omwonenden als Salem niets aan hebben. Daarom roepen wij de wethouder op nog éénmalig een bemiddelingspoging te doen. We vragen Salem om nogmaals serieus te kijken naar de bezwaren van omwonenden en we geven de bewoners mee om te realiseren dat we in een grootstedelijke omgeving wonen en dat elke vierkante meter schaars is.

Er is grote onduidelijkheid ontstaan over de overgang van beheersverordening naar bestemmingsplan. Er zijn daar zaken absoluut niet goed gegaan. In het raadsvoorstel EN in het collegevoorstel is met geen woord gerept over de veranderingen die toegestaan zijn op deze, en andere, locaties. Het is leuk geprobeerd van het college om een rookgordijn van cijfers en minder relevante feiten in een brief naar de raad te sturen, maar gewoon de fout uit het verleden toegeven en kijken hoe we dit kunnen oplossen en in de toekomst voorkomen lijkt me nuttiger.
Daarom dient de fractie van D66/GroenLinks een motie in met maar één simpel doel: Onduidelijkheid bij ruimtelijke plannen in de toekomst voorkomen. In de motie vragen wij het college of er nog meer van deze onduidelijke begheersverordeningen zijn vastgesteld? Dan moeten we dit als raad weten. En ten tweede vraagt de motie dat er bij nieuwe ruimtelijke besluiten een duidelijk lijstje met de belangrijkste veranderingen wordt toegevoegd aan het raadsvoorstel.

Geplaatst in de categorie Woon- en Leefomgeving