Waalvisie


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

U kent D66/GroenLinks als een partij die zich inzet voor groen en behoud van groen en zeker ook voor recreatie. Beide van deze punten vinden wij terug als belangrijkste doelen. Al lijkt in ons optiek het behoud van de bestaande kwaliteiten aan de Waal en meer recreatie in dit gebied met elkaar in conflict te zijn. Vraag aan de wethouder op welke wijze gaat u deze conflicterende belangen met elkaar verenigen?

Hiermee samenhangen: D66/GroenLinks deelt ook de vele zorgen van de bewoners over name de toename van het autoverkeer. Wij vragen het college hier alert op te zijn.

Geplaatst in de categorie Woon- en Leefomgeving