Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Verkiezingen 2014D66 en GroenLinks hebben de afgelopen twaalf jaar op succesvolle wijze samengewerkt in Ridderkerk. Zo hebben wij gezamenlijk een eigen geluid kunnen laten horen en door onze samenwerking invloed kunnen uitoefenen op het gemeentelijk beleid. Onder het motto never change a winning team willen we graag in deze combinatie verder in Ridderkerk. D66/GroenLinks werkt aan gelijke kansen voor iedereen in Ridderkerk. Daarnaast zetten wij ons er voor in dat iedereen plezierig kan wonen, werken, en ontspannen in een groen Ridderkerk. Duurzame groei en duurzame ontwikkeling van Ridderkerk en Ridderkerkers, daar gaat het om!

Groener Ridderkerk

 • volop inzetten op zonne-energie en woningisolatie
 • duurzame initiatieven van bedrijven ondersteunen
 • meer fietspaden
 • autovrij centrum en St. Jorisstraat; ring rond centrum
 • beter openbaar vervoer met onder meer een tramverbinding

Sociaal en Ondernemend Ridderkerk

 • richt kennis- en werkgelegenheidscentra op
 • beslissing zondagsopening bij ondernemers en verruimde openingstijden horeca
 • samenhangend economische beleid en toekomst visie
 • meer aandacht voor kwetsbare jongeren
 • ruimhartig armoedebeleid gericht op ontwikkelkansen

Aangenaam Ridderkerk

 • woningen voor starters en jonge gezinnen & levensloopbestendig bouwen
 • meer festivals en cultuur rond het Koningsplein
 • basisonderwijs blijft in alle wijken; inzetten op MBO/HBO
 • Ridderkerk wordt Fairtrade gemeente
 • maakt weer werk van kunst en cultuur