Ridderkerk moet duurzaam!


Geplaatst op door Björn Ros

Ridderkerk, Nederland en eigenlijk de hele wereld staan voor een enorme duurzaamheidsopgave. De transformatie naar een energie neutrale samenleving en een circulaire economie moet de komende jaren worden ingezet. De eerste stapjes worden gelukkig gemaakt, maar de opgave is enorm.

Een toekomstvisie met uitvoeringsagenda biedt natuurlijk de ideale mogelijkheid om als Ridderkerk heldere klimaatdoelstellingen te onderschrijven, ambitieuze doelen te stellen en met een uitvoeringsplan te komen hoe dit te bereiken.

Natuurlijk is D66/GroenLinks blij dat duurzaamheid een prominente rol speelt in deze omgevingsvisie, alleen is het een gemiste kans dat het blijft bij algemeenheden. Dat is jammer, want deze wethouder heeft zeker het e.e.a. in gang gezet op dit punt. Maar in een omgevingsvisie tot 2035 verwachten wij… een lange termijn visie. Een mooi uitgangspunt zou kunnen zijn dat Ridderkerk zich wil profileren als duurzame gemeente, waarbij de groen en duurzaamheid-economie de trekker is van de lokale economie. In plaats daarvan blijven we steken in vaagheden en plannen zoals “opstellen agenda verduurzaming on onderzoeken naar…”.

Het hoofdstuk duurzaamheid staat eigenlijk symbool voor de hele omgevingsvisie. Veel uitgangspunten zijn ook gewoon in de huidige structuurvisie terug te vinden. Op sommige punten is deze visie zelfs een achteruitgang ten opzichte van de huidige structuurvisie zoals het Openbaar vervoer. Waar voorheen nog een directe verbinding naar de Rotterdamse binnenstad en Rotterdam Centraal de ambitie was, neemt dit college genoegen met een tweederangs variant door middel van een bus naar Zuid. Nauwelijks een verbetering met het huidige systeem.

D66/GroenLinks is blij dat het oude plan van de centrumring weer uit het stof is gehaald. Een beetje lastig nu net nagenoeg alle nieuwbouw in en rond het centrum af is. Maar een autovrij centrum en een sterk verbeterd fietsnetwerk kan zeker op de steun van D66/GroenLinks rekenen.

Verder is deze visie vooral oude wijn in nieuwe zakken met een paar inkoppertjes. Elke Ridderkerker snapt dat het winkelcentrum een upgrade moet krijgen. Maar voor de rest… blijft het uit. Het is vooral verder op dezelfde weg. Er spreekt wat D66/GroenLinks betreft te weinig durf uit om echte keuzes te maken en te weinig nieuwe visie om een dergelijk document te rechtvaardigen.

Geplaatst in de categorie Woon- en Leefomgeving