Algemene Beschouwingen 2016


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

De Nederlandse economische groei houdt aan, de consumptie door consumenten neemt verder toe, er is sprake van lage inflatie en afnemende werkloosheid. Daarnaast wordt er gelukkig ook steeds meer geïnvesteerd door ondernemers. Allemaal gunstige economische ontwikkelingen in Nederland. Maar ook in Ridderkerk gaat het zowel economisch als financieel beter dan een aantal jaren geleden. Dit is dan ook het uitgelezen … lees verder

Metropoolregio


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

De samenwerking in MRdh verband zou een enorme economische boost kunnen betekenen voor deze regio omdat door gezamelijk op te treden we als regio synergie-voordelen behalen. Helaas constateren wij samen met de VVD dat er in het investeringsprogramma op dit moment slechts sprake is van een opsomming van lokale projecten die in de meeste gevallen geen enkele relatie tot elkaar … lees verder

Uitzichtloze Armoede Situatie


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Ik las een tijdje geleden een interessant onderzoek over de bestrijding van armoede in steden genaamd “The Inclusive City”*. Het artikel richt zich hoofdzakelijk op armoede problematiek in Europa en de verschillen tussen de lidstaten maar biedt toch een interessant perspectief op het onderwerp armoede. Volgens dit onderzoek is armoede meer dan alleen het hebben van een laag inkomen. Armoede … lees verder

Overlijden Anneke Muizelaar


Geplaatst op door François Punselie

Met droefheid moeten wij u mededelen dat oud-raads- en fractielid Anneke Muizelaar op 15 juli op 78-jarige leeftijd is overleden. Anneke heeft van 1990 tot en met 2006 D66/GroenLinks vertegenwoordigd in de gemeenteraad; van 1990-1994 en 2002-2006 was zij fractievoorzitter. Wij danken Anneke voor haar jarenlange betrokkenheid en inzet. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van Anneke.

Minimabeleid


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Onze fractie merkt dat er een ontwikkeling gaande is in het denken over de oplossingen voor armoede en minima. Zo lezen we in de nota terug dat we naar een integrale aanpak gaan, en dat er gekeken zal worden naar de individuele situatie van de inwoner. Allemaal gedachten en teksten die D66/GroenLinks, een partij, die gelooft in mensen en in … lees verder

Woningbouwafspraken


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Woningbouwafspraken Woonvisie – Gemeente Ridderkerk De fractie van D66/GroenLinks wil graag een aantal aandachtspunten aangeven als zienswijze voor de afspraken tussen de gemeente en Woonvisie de komende jaren, Hét moment om te kunnen bijsturen. Bijvoorbeeld om een gezondere bevolkingssamenstelling te realiseren. Ridderkerk blijft vergrijzen en ontgroenen. Waar Rotterdam het tij heeft weten te keren en inmiddels zeer succesvol is om … lees verder

Integraal Accomodatieplan 2016


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Het idee om een integraal plan te maken met een visie op alle gemeentelijke gebouwen vindt D66/GroenLinks een uitstekend idee. Een groot deel van dit plan zit ook erg goed in elkaar. Complimenten daarvoor aan betrokken ambtenaren en die verenigingen welke in begin stadium al betrokken zijn door het college. Alleen komt het op de fractie van D66/GroenLinks over alsof … lees verder

Meer horeca in Ridderkerk Centrum


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

D66/GroenLinks hecht heel veel waarde aan een levendig centrum. In een tijd dat detailhandel het moeilijk heeft geeft het belevenisshoppen juist die meerwaarde. Deze week heb ik een paar gesprekken gevoerd met winkeliers en zij geven aan juist meerwaarde te zien in mogelijkheden. Een ondernemer verwees naar Schorem, de mannen Barbier in Rotterdam. Daar krijg je, een koffie, biertje of … lees verder

Welzijnskader


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

De fractie van D66/GroenLinks is een groot voorstander van participatie, van voor elkaar zorgen en ook zijn wij er voorstander van dat jeugdigen veilig en gezond opgroeien. Inhoudelijk is het dan ook moeilijk om geen groot voorstander te zijn van hetgeen ons wordt voorgelegd in deze welzijnskader. Toch is mijn fractie alles behalve enthousiast over het voorliggende stuk. Ten eerste … lees verder

Ouder | Nieuwer