Fonds startersleningen


Geplaatst op door Björn Ros

De fractie van D66/GroenLinks is een groot voorstander van het stimuleren van starters op de Ridderkerkse woningmarkt. Bouwen in de betaalbare koop- en huursector bijvoorbeeld. Kleinere kwalitatief goede en energiezuinige woningen.
Bij startersleningen willen wij de kanttekening maken dat het jongeren en jonge gezinnen juist stimuleert om meer te lenen, terwijl de landelijke trend is om de enorme hypotheekschuld in Nederland omlaag te krijgen.
Het budget voor deze regeling is al bij de kadernota vastgesteld en het gaat om een beperkt aantal van 12 leningen per jaar. Daarom stemmen wij in met deze verordening.

Geplaatst in de categorie Woon- en Leefomgeving