Eneco aandelen


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

Het al dan niet verkopen van deze aandelen belang in Eneco is een lastig dilemma met goede argumenten voor en tegen de verkoop. Enerzijds ziet D66/GroenLinks dat Eneco een mooi bedrijf is waar duurzaamheid jarenlang hoog op de agenda heeft gestaan. En u kunt zich voorstellen dat wij als D66/GroenLinks de duurzaamheidsstrategie van Eneco die vanwege de schaal veel werk kan zetten van harte ondersteunen. Want ook wij geloven in de energietransitie en zien dat duurzame decentrale energie opwekking de toekomst is want steeds meer consumenten zijn bereid om te investeren in de opwekking van hun eigen energie.
Wij zien het dan ook als grootste risico dat als wij als Ridderkerk net als vele andere gemeenten onze aandelen verkopen deze in handen komen van een organisatie die korte termijn rendement als hoogte doel heeft en daarom de duurzame strategie van Eneco loslaat. Dit zou dan ook goed een argument kunnen zijn om de aandelen aan te houden.
Maar de gemeente Ridderkerk had en heeft en (als wij het college volgen) houdt met een belang van 1.13% een minimaal belang en had en heeft daarmee zo goed als geen invloed op de strategische koers van Eneco. En als een klein aantal gemeenten er voor kiezen (waaronder Ridderkerk) er voor kiezen de aandelen aan te houden hebben zij gezamenlijk een minderheidsbelang. Waardoor het gezamenlijke aandeel is dan klein en de invloed zal beperkt zijn (als zij het al met elkaar eens zijn). Het ligt namelijk in de lijn der verwachting dat een grote commerciële meerderheidsaandeelhouder winstmaximalisatie als primaire doelstelling zal hebben en de duurzaamheidsstrategie zal loslaten omdat dit het korte termijn rendement drukt.
Daarnaast lopen wij door de aandelen aan te houden financiële risico’s. Investeren in aandelen gaat namelijk altijd gepaard met onzekerheid met betrekking tot de te ontvangen dividenden en de waardeontwikkeling van onze aandelen. Bovendien lopen wij naast financiële risico’s lopen wij in een dergelijk scenario ook het risico op reputatieschade. En dan los van de financiële risico’s is er de principiële vraag of een gemeente met gemeenschapsgeld wel risico’s moet willen nemen. Kan een gemeente een actieve belegger zijn?
Alles overwegende willen wij het college in elk geval meegeven niet star vast te houden aan een gekozen richting van aanhouden. Als blijkt dat wij als Ridderkerk samen met enkele andere gemeenten de aandelen wilt aanhouden en ons gezamenlijk belang en invloed op de strategische koers marginaal is dit te heroverwegen.

Geplaatst in de categorie Zorg, Welzijn & Economie