CultuurEducatie


Geplaatst op door Björn Ros

D66/GroenLinks hecht veel belang van kunst & cultuur in een samenleving. Een gemeente met een breed en actief kunst- en cultuurbeleid wordt gezien als een aantrekkelijke woongemeente. Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol bij persoonlijke ontwikkeling. Voor een groot deel kan D66/GroenLinks zich vinden in de nota. Vooral het versterken van cultuureducatie in het onderwijs is belangrijk. Daarnaast zien wij de noodzaak om snel te handelen om het muziekonderwijs voor na de zomer veilig te stellen.
Kunst- en cultuur is zoveel meer dan alleen educatie en zit verweven in de samenleving. Daarom is het zo jammer dat met deze in haast gemaakte nota niet verder gekeken is dan alleen cultuureducatie.

Culturele Evenementen geven een gemeente kleur en uitstraling. Maar voor ambitie op dit vlak ben je bij dit college aan het verkeerde adres. Er staan mooie woorden in, maar het is allemaal erg conservatief en behoudend. Misschien past dit ook wel bij dit college. Sommige delen van deze notitie lijken werkelijk uit de jaren 50 overgenomen. De tijd dat mensen nog naar de kerk gingen en dan als vanzelfsprekend verbonden zijn met de muziekvereniging met dezelfde nominatie. De popschool, Kunstroute, tienersozen, Loods, poppodium de Gooth, zijn zomaar een aantal culturele instellingen die niet of nauwelijks een rol spelen in deze notitie terwijl zij een wel een belangrijke rol spelen in kunst en cultuureducatie.

D66/GroenLinks heeft een tweetal vragen aan de wethouder:
– Is de wethouder voornemens om nog met een complete visie te komen op kunst en cultuur?
– Zou de wethouder kunnen toezeggen om in de opdracht voor de cultuurregiseur nadrukkelijk ook andere vormen van kunst en cultuur mee te nemen zoals beeldende kunst, pop- en dancemuziek enz.
Daarnaast willen wij wel aandacht vragen voor de betaalbaarheid van muziekonderwijs laag.
Samenvattend voorzitter: Door deze in alle haast gemaakte notitie is het een gemiste kans om tot een totale visie te komen op kunst en cultuur voor Ridderkerk. Wij onderschrijven de uitgangspunten en steunen de komst van een cultuurregiseur, maar wij missen de ambitie om het aantal culturele evenementen verder uit te breiden.

Geplaatst in de categorie Woon- en Leefomgeving