Algemeen

Algemene Beschouwingen 2016


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

De Nederlandse economische groei houdt aan, de consumptie door consumenten neemt verder toe, er is sprake van lage inflatie en afnemende werkloosheid. Daarnaast wordt er gelukkig ook steeds meer geïnvesteerd door ondernemers. Allemaal gunstige economische ontwikkelingen in Nederland. Maar ook in Ridderkerk gaat het zowel economisch als financieel beter dan een aantal jaren geleden. Dit is dan ook het uitgelezen … lees verder

Overlijden Anneke Muizelaar


Geplaatst op door François Punselie

Met droefheid moeten wij u mededelen dat oud-raads- en fractielid Anneke Muizelaar op 15 juli op 78-jarige leeftijd is overleden. Anneke heeft van 1990 tot en met 2006 D66/GroenLinks vertegenwoordigd in de gemeenteraad; van 1990-1994 en 2002-2006 was zij fractievoorzitter. Wij danken Anneke voor haar jarenlange betrokkenheid en inzet. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van Anneke.

Waarom is het ’t Plein nog steeds gesloten?


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Vragenuurtje voor raadsleden 19 feb 2015 Betreft: Koningsplein 2-5 (theater ’t Plein) Op 12 december 2013 heeft het college de exploitatie-en huurovereenkomst opgezegd per 31 december 2014 met Optisport om tot een nieuwe waardevollere invulling te komen van o.a. Theater t Plein, de multifunctionele verenigingsruimtes, muziekschool, het grand-café en de vergaderzalen. U hebt de raad daarover in december 2013 en … lees verder

Algemene Beschouwingen 2014


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

De drie decentralisaties vragen om een grote omslag van denken en doen van gemeenten, burgers en organisaties. Deze omslag in denken en doen brengt niet alleen zorg dichter bij mensen waardoor er maatwerk geboden kan worden het brengt ook een aantal lastige maatschappelijke vraagstukken met zich mee. Zo is er de vraag wie er verantwoordelijk is voor de uitvoer van … lees verder

Overlijden Andries van Pelt


Geplaatst op door François Punselie

black

Met droefheid moeten wij u mededelen dat oud-raads- en fractielid Andries van Pelt op 1 augustus 2014, op 86-jarige leeftijd is overleden. Tot 3 jaar geleden was Andries nog een enthousiast lid van de steun-fractie. Wij danken Andries voor zijn jarenlange betrokkenheid en inzet. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van Andries. D66/GroenLinks Ridderkerk

Coalitiebesprekingen


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Twee weken geleden berichtten wij u over de uitkomst van de verkiezingen. De afgelopen twee weken hebben in het teken gestaan van verkennende gesprekken. D66/GroenLinks is op een open en constructieve wijze de eerste verkennende gesprekken in gegaan. Voor ons was voornamelijk de inhoud van belang en wij wilden verkennen of er voldoende ruimte was om een deel van de … lees verder

Ledenvergadering n.a.v. coalitie


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Donderdag 27 december 2012 20:00uur, gemeentehuis Ridderkerk kamer A103 1. Opening Dhr. Ros, voorzitter van de vergadering, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Dhr. Ros loopt de agenda door en deze wordt met goedkeuring van de aanwezigen vastgesteld. Vervolgens geeft hij het woord aan mevr. Fräser die namens D66/GroenLinks als eerste onderhandelaar de onderhandelingen heeft gevoerd. 2. Toelichting … lees verder

Bijdrage n.a.v. splitsing Leefbaar


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Dank u voorzitter, Met enige verbazing ontvingen wij twee weken geleden het nieuws dat er binnen de fractie Leefbaar Ridderkerk een splitsing had plaatsgevonden. Dankzij deze splitsing bij Leefbaar is er in Ridderkerk een situatie ontstaan die slecht voor de bestuurbaarheid van Ridderkerk, slecht voor het imago van Ridderkerk die toch al niet al te best was, slecht voor het … lees verder

Ouder