Alle bijdragen van Farahnaz Fräser

Waalvisie


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

U kent D66/GroenLinks als een partij die zich inzet voor groen en behoud van groen en zeker ook voor recreatie. Beide van deze punten vinden wij terug als belangrijkste doelen. Al lijkt in ons optiek het behoud van de bestaande kwaliteiten aan de Waal en meer recreatie in dit gebied met elkaar in conflict te zijn. Vraag aan de wethouder … lees verder

Algemene Beschouwingen 2016


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

De Nederlandse economische groei houdt aan, de consumptie door consumenten neemt verder toe, er is sprake van lage inflatie en afnemende werkloosheid. Daarnaast wordt er gelukkig ook steeds meer geïnvesteerd door ondernemers. Allemaal gunstige economische ontwikkelingen in Nederland. Maar ook in Ridderkerk gaat het zowel economisch als financieel beter dan een aantal jaren geleden. Dit is dan ook het uitgelezen … lees verder

Metropoolregio


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

De samenwerking in MRdh verband zou een enorme economische boost kunnen betekenen voor deze regio omdat door gezamelijk op te treden we als regio synergie-voordelen behalen. Helaas constateren wij samen met de VVD dat er in het investeringsprogramma op dit moment slechts sprake is van een opsomming van lokale projecten die in de meeste gevallen geen enkele relatie tot elkaar … lees verder

Uitzichtloze Armoede Situatie


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Ik las een tijdje geleden een interessant onderzoek over de bestrijding van armoede in steden genaamd “The Inclusive City”*. Het artikel richt zich hoofdzakelijk op armoede problematiek in Europa en de verschillen tussen de lidstaten maar biedt toch een interessant perspectief op het onderwerp armoede. Volgens dit onderzoek is armoede meer dan alleen het hebben van een laag inkomen. Armoede … lees verder

Minimabeleid


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Onze fractie merkt dat er een ontwikkeling gaande is in het denken over de oplossingen voor armoede en minima. Zo lezen we in de nota terug dat we naar een integrale aanpak gaan, en dat er gekeken zal worden naar de individuele situatie van de inwoner. Allemaal gedachten en teksten die D66/GroenLinks, een partij, die gelooft in mensen en in … lees verder

Welzijnskader


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

De fractie van D66/GroenLinks is een groot voorstander van participatie, van voor elkaar zorgen en ook zijn wij er voorstander van dat jeugdigen veilig en gezond opgroeien. Inhoudelijk is het dan ook moeilijk om geen groot voorstander te zijn van hetgeen ons wordt voorgelegd in deze welzijnskader. Toch is mijn fractie alles behalve enthousiast over het voorliggende stuk. Ten eerste … lees verder

Initiatief motie Wmo verordening 2015


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

In de raadsvergadering van 27 november 2014 heeft de gemeenteraad de Verordening maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk vastgesteld. De fractie van D66/GroenLinks heeft een aangepaste verordening aan de raad voorgelegd. Na discussie heeft de raad besloten het voorstel eerst te bespreken in de commissie Samen leven en daarna ter besluitvorming te behandelen in de raad. Naar aanleiding van de commissiebehandeling op 22 … lees verder

Brand oude OBS De Reijer


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Betreft: Beantwoording raadvragen ex artikel 40 RvO brand de Reijer Geachte mevrouw Fräser, Op 2 maart 2015 heeft ons college schriftelijke vragen ontvangen van de fractie D66/GroenLinks over de brand van OBS de Reijer. Met deze brief beantwoorden we deze vragen. Aanbouw van de noodlokalen 1. Heeft u bij de aanvraag van een bouwvergunning voor de aanbouw van de noodlokalen … lees verder

Implementatieplan thuis in de wijk


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

De omschakeling naar sociale wijkteams betekent een ingrijpende verandering in de werkwijze van de professionals en betekent ook een verandering voor onze inwoners. Het zal veel tijd kosten voordat deze veranderingen zijn ingedaald en de nieuwe werkwijze zijn meerwaarde al dan niet zal aantonen. Tot die tijd hebben we te maken met een periode waarin veel onzeker is. D66/GroenLinks heeft … lees verder

Sport- en beweegnota


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

D66/GroenLinks is blij dat na een lange periode weer een toekomstvisie sport en bewegen voor Ridderkerk komt. De nota zoals hij nu voorligt bevat veel goede punten waar niemand tegen kan zijn. Toch hebben wij een aantal aan- en opmerkingen. Ten eerste, in de nota wordt gesproken over fietsen en fietshighways omdat dit mensen zou verleiden de auto te laten … lees verder

Ouder