Alle bijdragen van Björn Ros

Driehoek ‘t Zand


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

In Ridderkerk maken we soms opvallende keuzes. Wij zitten in de periferie van een grootstedelijke agglomeratie, maar met een duidelijk centrumhart. Nu is het vreemde dat er in het centrum van Ridderkerk ééngezinswoningen verrijzen op plekken waar vooral hoogbouw en appartementen logisch zouden zijn en dat in de randen van de stad, die traditioneel veel jonge gezinnen trekken, ook veel … lees verder

Snel en direct openbaar vervoer in Ridderkerk AUB!


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

‘Met het openbaar vervoer en de fiets komen we overal’ is het motto van het Ridderkerks college van B&W. D66/GroenLinks was blij met deze ambitieuze doelstelling, maar meer dan 3 jaar later blijken dit loze woorden. Alle ambities uit het verleden op gebied van OV zijn in Ridderkerk naar beneden bijgesteld en plannen naar de prullenbak verwezen. Wij zijn onderdeel … lees verder

Gebiedsvisie Plein Oost


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Hoewel D66/GroenLinks zeer kritisch is op het gehele Integraal Accomodatie Plan (IAP) en daar uiteindelijk door het uitblijven van steun voor onze amendementen ook tegen heeft moeten stemmen beoordelen we elk onderdeel apart. Wij steunen de gebiedsvisie Oost maar willen wel een drietal punten meegeven voor de uitwerking. Een visie op het gebied rond Plein Oost is hard nodig. De … lees verder

Meetpunt Nieuw Reijerwaard


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Ik ben nu een jaar of 6 raadslid en dit is één van de makkelijkste en helderste moties aangenomen. Zet een meetpunt om lucht en geluid te meten neer; er is nagenoeg raadsbrede steun en het is een kleine tegemoedkoming aan een wens van de toch al geplaagde bewoners van de Rijksstraatweg. Belofte maakt schuld. Gewoon doen wat je beloofd … lees verder

Zienswijze beheersverordening Salem


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Een ogenschijnlijk éénvoudig en relatief klein plan, de verbouwing van een zorgcentrum langs de Rotterdamse Weg. Dat Salem verbouwd moet worden, daar is iedereen het over eens. Zij willen daarbij uitbreiden om hetzelfde aantal bewoners een betere woning te bieden. Dat een aantal mensen in de buurt in opstand komt tegen de eerste verandering in de woonomgeving sinds lange tijd … lees verder

Energieneutraal of anders niet


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Vorige week heeft u vast het ontroerende pleidooi van oud D66 politicus Jan Terlouw bij DWDD gezien. Naast ‘het touwtje uit de brievenbus’ hield hij vooral een warm betoog om te ‘Stoppen met het vernietigen van de aarde’. De politieke onwil om te stoppen met olie kolen en gas die Terlouw aanstipte voel ik ook in Ridderkerk. We hebben afgesproken: … lees verder

Duurzaamheidslening voor verenigingen


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Natuurlijk vindt D66/GroenLinks het een goed idee om duurzaamheid te stimuleren. En wie kan daar nu tegen zijn? Maar wat ons betreft zou je duurzaamheid bij verenigingen op vele manieren moeten stimuleren. Bijvoorbeeld op een manier dat verenigingen een dief van hun eigen portemonnee zijn wanneer ze nog op fossiele energie stoken. Of wanneer verenigingen haar leden inzet om gezamenlijk … lees verder

Fonds startersleningen


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

De fractie van D66/GroenLinks is een groot voorstander van het stimuleren van starters op de Ridderkerkse woningmarkt. Bouwen in de betaalbare koop- en huursector bijvoorbeeld. Kleinere kwalitatief goede en energiezuinige woningen. Bij startersleningen willen wij de kanttekening maken dat het jongeren en jonge gezinnen juist stimuleert om meer te lenen, terwijl de landelijke trend is om de enorme hypotheekschuld in … lees verder

CultuurEducatie


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

D66/GroenLinks hecht veel belang van kunst & cultuur in een samenleving. Een gemeente met een breed en actief kunst- en cultuurbeleid wordt gezien als een aantrekkelijke woongemeente. Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol bij persoonlijke ontwikkeling. Voor een groot deel kan D66/GroenLinks zich vinden in de nota. Vooral het versterken van cultuureducatie in het onderwijs is belangrijk. Daarnaast zien … lees verder

Woningbouwafspraken


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Woningbouwafspraken Woonvisie – Gemeente Ridderkerk De fractie van D66/GroenLinks wil graag een aantal aandachtspunten aangeven als zienswijze voor de afspraken tussen de gemeente en Woonvisie de komende jaren, Hét moment om te kunnen bijsturen. Bijvoorbeeld om een gezondere bevolkingssamenstelling te realiseren. Ridderkerk blijft vergrijzen en ontgroenen. Waar Rotterdam het tij heeft weten te keren en inmiddels zeer succesvol is om … lees verder

Ouder