Jaar-archief: 2016

Energieneutraal of anders niet


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Vorige week heeft u vast het ontroerende pleidooi van oud D66 politicus Jan Terlouw bij DWDD gezien. Naast ‘het touwtje uit de brievenbus’ hield hij vooral een warm betoog om te ‘Stoppen met het vernietigen van de aarde’. De politieke onwil om te stoppen met olie kolen en gas die Terlouw aanstipte voel ik ook in Ridderkerk. We hebben afgesproken: … lees verder

Duurzaamheidslening voor verenigingen


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Natuurlijk vindt D66/GroenLinks het een goed idee om duurzaamheid te stimuleren. En wie kan daar nu tegen zijn? Maar wat ons betreft zou je duurzaamheid bij verenigingen op vele manieren moeten stimuleren. Bijvoorbeeld op een manier dat verenigingen een dief van hun eigen portemonnee zijn wanneer ze nog op fossiele energie stoken. Of wanneer verenigingen haar leden inzet om gezamenlijk … lees verder

Fonds startersleningen


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

De fractie van D66/GroenLinks is een groot voorstander van het stimuleren van starters op de Ridderkerkse woningmarkt. Bouwen in de betaalbare koop- en huursector bijvoorbeeld. Kleinere kwalitatief goede en energiezuinige woningen. Bij startersleningen willen wij de kanttekening maken dat het jongeren en jonge gezinnen juist stimuleert om meer te lenen, terwijl de landelijke trend is om de enorme hypotheekschuld in … lees verder

CultuurEducatie


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

D66/GroenLinks hecht veel belang van kunst & cultuur in een samenleving. Een gemeente met een breed en actief kunst- en cultuurbeleid wordt gezien als een aantrekkelijke woongemeente. Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol bij persoonlijke ontwikkeling. Voor een groot deel kan D66/GroenLinks zich vinden in de nota. Vooral het versterken van cultuureducatie in het onderwijs is belangrijk. Daarnaast zien … lees verder

Algemene Beschouwingen 2016


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

De Nederlandse economische groei houdt aan, de consumptie door consumenten neemt verder toe, er is sprake van lage inflatie en afnemende werkloosheid. Daarnaast wordt er gelukkig ook steeds meer geïnvesteerd door ondernemers. Allemaal gunstige economische ontwikkelingen in Nederland. Maar ook in Ridderkerk gaat het zowel economisch als financieel beter dan een aantal jaren geleden. Dit is dan ook het uitgelezen … lees verder

Metropoolregio


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

De samenwerking in MRdh verband zou een enorme economische boost kunnen betekenen voor deze regio omdat door gezamelijk op te treden we als regio synergie-voordelen behalen. Helaas constateren wij samen met de VVD dat er in het investeringsprogramma op dit moment slechts sprake is van een opsomming van lokale projecten die in de meeste gevallen geen enkele relatie tot elkaar … lees verder

Uitzichtloze Armoede Situatie


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Ik las een tijdje geleden een interessant onderzoek over de bestrijding van armoede in steden genaamd “The Inclusive City”*. Het artikel richt zich hoofdzakelijk op armoede problematiek in Europa en de verschillen tussen de lidstaten maar biedt toch een interessant perspectief op het onderwerp armoede. Volgens dit onderzoek is armoede meer dan alleen het hebben van een laag inkomen. Armoede … lees verder

Overlijden Anneke Muizelaar


Geplaatst op door François Punselie

Met droefheid moeten wij u mededelen dat oud-raads- en fractielid Anneke Muizelaar op 15 juli op 78-jarige leeftijd is overleden. Anneke heeft van 1990 tot en met 2006 D66/GroenLinks vertegenwoordigd in de gemeenteraad; van 1990-1994 en 2002-2006 was zij fractievoorzitter. Wij danken Anneke voor haar jarenlange betrokkenheid en inzet. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van Anneke.

Minimabeleid


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Onze fractie merkt dat er een ontwikkeling gaande is in het denken over de oplossingen voor armoede en minima. Zo lezen we in de nota terug dat we naar een integrale aanpak gaan, en dat er gekeken zal worden naar de individuele situatie van de inwoner. Allemaal gedachten en teksten die D66/GroenLinks, een partij, die gelooft in mensen en in … lees verder

Woningbouwafspraken


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Woningbouwafspraken Woonvisie – Gemeente Ridderkerk De fractie van D66/GroenLinks wil graag een aantal aandachtspunten aangeven als zienswijze voor de afspraken tussen de gemeente en Woonvisie de komende jaren, Hét moment om te kunnen bijsturen. Bijvoorbeeld om een gezondere bevolkingssamenstelling te realiseren. Ridderkerk blijft vergrijzen en ontgroenen. Waar Rotterdam het tij heeft weten te keren en inmiddels zeer succesvol is om … lees verder

Ouder