Jaar-archief: 2015

Toekomstvisie Ridderkerk 2015-2035


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Bij de start van de toekomstvisie wil D66/GroenLinks een aantal onderwerpen meegeven die wij graag terug zouden willen zien in de toekomstvisie. De komende tijd liggen krimp, ontgroening EN vergrijzing op de loer. Basisscholen worden in rap tempo gesloten, staan leeg of zijn gesloopt. Ridderkerk moet de komende tijd inzetten op bouwen voor jongeren en jonge gezinnen. Elk herstructurings- of … lees verder

Windenergie


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Het aandeel duurzame energie is in Nederland nog steeds belachelijk laag. Binnen de EU bezetten we de één na laatste plaats op gebied van CO2 uitstoot, aandeel duurzame energie en energiebeleid. En we doen het nog slechter dan een paar jaar geleden. De 37e plaats in Europa*. Een gebrek aan een centraal beleid is daar debet aan volgens D66/GroenLinks. Maar … lees verder

Ridderkerk moet nu werk maken van duurzaamheid


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Volgende week moet bij de klimaattop van de Verenigde Naties in Parijs een nieuw klimaatverdrag ondertekend worden. De EU, met de West-Europese landen voorop, voert een sterke lobby om tot bindende afspraken te komen om de CO2 uitstoot te beperken. Wij, EU, moeten en kunnen het goede voorbeeld geven. Nederland haalt echter geen enkele eerder vastgestelde doelstelling. Eerder vanavond heb … lees verder

Vluchtelingen


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Europa is wakker geworden. Het vluchtelingenvraagstuk komt nu ineens dichtbij. Jarenlang luidde buurlanden als Turkije en Jordanië de noodklok over de vluchtelingenstroom uit vooral Syrië. In Libanon, een land waar 4,5 miljoen mensen wonen is 1 op de 4 inwoners een Syrische vluchteling. Dat land neemt momenteel 10.000 vluchtelingen per dag op. Nederland debatteert om 7200 vluchtelingen op te nemen. … lees verder

Zonnepanelen op De Fakkel


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Het huidige kabinet heeft de energiedoelstelling voor Nederland naar beneden bijgesteld. Desondanks moet in Nederland in over 5 jaar minimaal 14% van onze energie duurzaam worden opgewerkt. Dit is bitterhard nodig om minder gas te winnen in Groningen en minder afhankelijk te zijn van dubieuze regimes in het Midden-Oosten en Rusland. Elk land, provincie, gemeente en huishouden moet hierbij zijn … lees verder

ToBe or not ToBe


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

D66/GroenLinks is groot een voorstander van bereikbare cultuureducatie voor alle Ridderkerkse kinderen. Maar wij zijn kritisch ten aanzien van het voorliggende reddingsplan voor ToBe. Wij denken dat het noodzakelijk is dat ToBe snel en grondig wordt gereorganiseerd zodat er een gezonde organisatie opgebouwd kan worden die snel kan inspelen op trends en ontwikkelingen in de samenleving. Maar wij weten ook … lees verder

“Park” Bolnes


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

D66/GroenLinks is vanaf het begin tegen het volbouwen van het laatste parkje in oud-Bolnes geweest. Het kappen van de vele oude bomen in dit park heeft zeker niet bijgedragen aan de leefbaarheid in dit deel van de wijk. De realiteit is echter dat een deel van de woningen al gerealiseerd is en de laatste fase op dit moment in de … lees verder

Initiatief motie Wmo verordening 2015


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

In de raadsvergadering van 27 november 2014 heeft de gemeenteraad de Verordening maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk vastgesteld. De fractie van D66/GroenLinks heeft een aangepaste verordening aan de raad voorgelegd. Na discussie heeft de raad besloten het voorstel eerst te bespreken in de commissie Samen leven en daarna ter besluitvorming te behandelen in de raad. Naar aanleiding van de commissiebehandeling op 22 … lees verder

Programma duurzaamheid, Duurzaamheidsagenda 2015-2018


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Afgelopen maandag luidde het IMF de noodklok met de resultaten van studie naar de jaarlijkse kosten en subsidie wereldwijd van fossiele brandstoffen. U heeft het vast gezien, bijna alle media wereldwijd besteedde er uitgebreid aandacht aan. De bedragen zijn schokkend en niet te bevatten. De wereldwijde overheidssubsidies en schade van onder andere olie, kolen en gas zijn 9 miljoen Euro … lees verder

Ouder