Jaar-archief: 2014

Participatiewet


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Bijdrage Participatiewet Het is bekend dat D66/GroenLinks de gedachtengang achter de participatiewet volledig onderschrijft. Wij zijn namelijk van mening dat iedereen recht heeft op werk omdat werk niet alleen voor een inkomen voor levensonderhoud zorgt maar ook mogelijkheden biedt tot zelfontplooiing, ontwikkeling van zelfrespect en het opdoen van sociale contacten. Hierbij willen wij de nadruk leggen op het woord iedereen. … lees verder

WMO verordening en beleidsplan


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Bijdrage D66/GroenLinks WMO verordening en beleidsplan Gemeenten moesten voor 1 november 2014 het beleidsplan en de verordening WMO hebben vastgesteld. D66/GroenLinks is zeer ontstemt dat het andere gemeenten kennelijk is gelukt voor juli 2014 deze stukken vast te stellen en wij in Ridderkerk dit om vijf over twaalf nog moeten doen. De consequentie hiervan is dat cliënten en aanbieders van … lees verder

Zelf duurzame energie opwekken wordt nog makkelijker


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

De Ridderkerkse gemeenteraad heeft gezorgd dat met de VVE of buurt samen groene energie opwekken nog makkelijker is geworden. Een prima plan, waarmee zowel het milieu als uw eigen financiën gebaat zijn. Het is duurzaam, goed voor de Ridderkerkse economie en Nederland wordt minder afhankelijk van andere landen voor onze energie. Zonnepanelen zijn vaak de snelste en eenvoudigste vorm om … lees verder

Algemene Beschouwingen 2014


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

De drie decentralisaties vragen om een grote omslag van denken en doen van gemeenten, burgers en organisaties. Deze omslag in denken en doen brengt niet alleen zorg dichter bij mensen waardoor er maatwerk geboden kan worden het brengt ook een aantal lastige maatschappelijke vraagstukken met zich mee. Zo is er de vraag wie er verantwoordelijk is voor de uitvoer van … lees verder

Participatiewet


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Bijdrage D66/GroenLinks participatiewet Met het vaststellen van dit beleidskader wordt een belangrijke stap gezet met de invoering van de participatiewet. Op dit moment moet veel nog duidelijk worden. In de verordeningen die nog gaan komen. Ik weet niet in hoeverre er bewust is gekozen voor zo een vaag beleidskader maar wij zien dit als een gemiste kans. D66/GroenLinks is altijd … lees verder

Metropoolregio


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Bijdrage D66/GroenLinks Metropoolregio, raadsvergadering 16 oktober 2014 U weet dat D66/GroenLinks altijd een open doch kritische houding heeft gehad ten aanzien van de te vormen Metropoolregio. Wij zagen het altijd als een kans om samen te werken om zo de economische potentie van de regio te beter te benutten. Immers alleen door op een structurele wijze samen te werken kunnen … lees verder

Boomgaard / Groene Schakel


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Hoe vaak hebben we de vraag aan de orde gehad in deze raad? Hoe gaat het met de boomgaard? Moties, schiftelijke en mondelinge vragen, bestemmingsplannen, allerlei plannen in de commissie, ellenlange juridische procedures. Maar de raad was helder. “De boomgaard blijft de boomgaard”. Wij gaan toch zeker illegale kap van bomen toch niet belonen? Is dit poginkje 10 tot een … lees verder

Kledingbank Ridderkerk


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Vragenuur 16 oktober 2014 De kledingbank in Ridderkerk bestaat inmiddels 1 jaar. Zij hebben een initiatiefsubsidie ontvangen en daarmee een klantenbestand van 650 personen opgebouwd. Je mag alleen klant worden, en dus in aanmerking komen voor kleding, wanneer je in de bijstand zit of doorverwezen wordt door een van de maatschappelijke partners. De gehele kledingbank wordt draaiende gehouden door 25 … lees verder

Buiten de raad besproken: Duurzame Veiligheid


Geplaatst op door François Punselie

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Duurzame Veiligheid Het veiligheidsgevoel van mensen wordt slecht voor een beperkt deel bepaald door criminaliteit of anders gezegd door “feitelijke veiligheid”. Ook zaken als burenoverlast, slecht verlichte plekken, en berichtgeving in de media bepalen voor een belangrijk deel het veiligheidsgevoel van mensen. Veiligheid en vrijheid gaan vaak hand in hand en daarom staat veiligheid in Nederland hoog op de politiek … lees verder

Wegvallen buslijnen Arriva en lijn 145


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

D66/GroenLinks maakt zich grote zorgen over de verdere verschraling van het Openbaar vervoer in Ridderkerk.De stadsregio en de provincie bezuinigen hard op openbaar vervoer, en dan vooral op de streekbussen. Daarbovenop komt nog het verzoek van ons gemeentebestuur om minder bussen te laten rijden door Ridderkerk. Voor raadslid Bjorn Ros genoeg reden enkele schriftelijke vragen te stellen.

Ouder