Jaar-archief: 2013

Huishoudelijke Hulp


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

De discussie over de huishoudelijke hulp is ingewikkeld omdat het twee groepen raakt, namelijk de cliënten en de thuishulpen, die in feite beide kwetsbaar zijn. Daarom heeft mijn fractie de afgelopen periode veel zorgen gehad over de situatie waarbij partijen (terecht) voor hun belangen opkwamen, maar de onzekerheid die dat ten gevolge had juist terecht kwam bij de clienten en … lees verder

Mobiele Camera


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

D66/GroenLinks is altijd terughoudend geweest als het gaat om cameratoezicht omdat de privacy niet altijd goed wordt gewaarborgd maar ook effectiviteit van camera toezicht op lange termijn nog altijd niet is aangetoond. Tijdens de commissievergadering hebben wij gevraagd hoe vaak wij in Ridderkerk de camera nodig hebben gehad en hem niet gekregen en hoelang hebben we gemiddeld moeten wachten voor … lees verder

Metropoolregio


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

D66/GroenLinks is voor de inhoudelijke behandeling van de Gemeenschappelijk Regeling Metropoolregio. Omdat wat ons betreft na 2 jaar praten over de te vormen Metropoolregio wat ons betreft de contouren en de richting zijn inmiddels duidelijk, wij verwachten niet dat er nog veel fundamentele wijzigingen ten aanzien van het kader en de richting van de Metropoolregio zullen plaatsvinden. Daarnaast zijn veel … lees verder

Groenlinks campagne “Kies de Zon”


Geplaatst op door Björn Ros

kiesdezon

“Kies de Zon” Energie van de zon is gratis. Zonnepanelen worden in rap tempo fors goedkoper. Steeds meer mensen wekken hun energie zelf op. Toch zie je dat er nog veel geschikte daken geen panelen hebben. Wat GroenLinks betreft zijn dat braakliggende daken. Zonde! Duurzame energie heeft immers de toekomst en maakt onze energievoorziening minder kwetsbaar. Daarom zet GroenLinks zich … lees verder

Wethouder van Houcke


Geplaatst op door Henk van Houcke

d66-groen-links-ridderkerk-henk-van-houcke-01

Wethouder van Houcke aan de slag met duurzaamheid Les duurzaamheid groep 8 van de Ds. Kerstensschool Ingebruikname zonnepanelen gemeentehuis Presentatie electrische wagenpark BAR-gemeenten

Decentralisaties AWBZ WMO


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Voor D66/GroenLinks is participatie en uit gaan van de kracht van het individu altijd een belangrijk uitganspunt geweest. Door het persoonsgebonden budget hebben de mensen de regie over het eigen leven en kunnen ze zo veel mogelijk thuis blijven wonen en aan het werk blijven. Voor Ridderkerk geldt dat slechts een beperkte groep gebruik maakt van het Pgb. Maar in … lees verder

Metropoolregio


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

D66/GroenLinks heeft altijd een open doch kritische houding gehad ten aanzien van de vorming van de Metropoolregio. Maar ten opzichte van de vorige keer toen wij in onze raad de metropoolregio bespraken is met het besluit de WGR+ regio af te schaffen en het besluit dat de BDU gelden voor verkeer en vervoer naar de Metropoolregio te laten gaan het … lees verder

Dure rotondes in het Reijerpark


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

De Fractie van D66/GroenLinks kan, net als bij de uitgebreide behandeling van dit voorstel in april 2012 alleen instemmen met de aanleg van de extra fietstenstalling bij het farelcollege. De extra investeren van parkeerplaatsen in deze zware economische vinden wij niet verantwoord. Daarnaast gaan deze ten koste van het groen in het Reyerpark. De raadsbijdrage van April 2012: “Het is … lees verder

Ledenvergadering n.a.v. coalitie


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Donderdag 27 december 2012 20:00uur, gemeentehuis Ridderkerk kamer A103 1. Opening Dhr. Ros, voorzitter van de vergadering, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Dhr. Ros loopt de agenda door en deze wordt met goedkeuring van de aanwezigen vastgesteld. Vervolgens geeft hij het woord aan mevr. Fräser die namens D66/GroenLinks als eerste onderhandelaar de onderhandelingen heeft gevoerd. 2. Toelichting … lees verder