Jaar-archief: 2012

Bestemmingsplan Reijerweg 2 – 4


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

(stemverklaring) Wanneer wij grond van een volkstuintje “zomaar” gaan bestemmen als bouwgrond zal dat voor de eigenaar een zeer lucratieve business zijn. D66/GroenLinks wenst daar niet zomaar aan mee te werken. Daarnaast is er een gevaar van precedentwerking en betekent het een verdere verdichting van de bebouwing langs de ringdijk. Daarom stemmen wij niet in met dit voorstel.

Zienswijze Nieuw-Reijerwaard


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Een aantal weken geleden toog ik met frisse moed richting dit gemeentehuis om eventjes het inpassingsplan en Nieuw-Reijerwaard door te nemen. Een lichte golf van paniek overviel me toen ik een toch wel een fors uitgevallen mapje zag liggen. Of we even in één A4-tje onze zienswijze op deze 1300 pagina’s willen samenvatten. Gelukkig heeft de raad een aantal vertegenwoordigers … lees verder

Zwarte subsidieslurpers


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Op dit moment wordt in Doha (Qatar) de wereldklimaattop afgerond. 190 landen, waaronder Nederland moeten afspraken maken om klimaatverandering tegen te gaan. Volgens recent onderzoek van de Wereldbank stevenen we af op een wereld die gemiddeld vier tot zes graden warmer wordt. Dat heeft flinke gevolgen: hittegolven, verzuring en stijging van oceanen, overstromingen. Bovendien zal de voedselproductie heel hard getroffen … lees verder

Slechtste jongetje van de klas


Geplaatst op door Björn Ros

slecht jongetje-small

van www.groenlinks.nl Nederland slechtste jongetje van de klas op klimaatbeleid Nederland scoort het slechtst van alle EU-landen op het gebied van klimaat, volgens een studie die Germanwatch en Climate Action Network maandag publiceerden. Ook internationaal bungelt Nederland onderaan, op plek 49; en dat is lager dan de Verenigde Staten, India en Australië. Nederland heeft de “zeer slechte” klimaatperformance te danken aan het … lees verder

Bijdrage n.a.v. splitsing Leefbaar


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Dank u voorzitter, Met enige verbazing ontvingen wij twee weken geleden het nieuws dat er binnen de fractie Leefbaar Ridderkerk een splitsing had plaatsgevonden. Dankzij deze splitsing bij Leefbaar is er in Ridderkerk een situatie ontstaan die slecht voor de bestuurbaarheid van Ridderkerk, slecht voor het imago van Ridderkerk die toch al niet al te best was, slecht voor het … lees verder

Nota Grijs, Zilver, Goud


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Ik kan een heel lang betoog houden over de inhoud van de nota grijs zilver en goud er is inhoudelijk namelijk veel op op- en aan te merken. Maar ik beperk me tot het vast te stellen ambitieniveau. Tijdens de behandeling van de woningbouwstrategie in januari 2011 hebben de verschillende fracties in de bijdragen richtinggevende uitspraken gedaan. Maar met name … lees verder

Boomgaard – 3e ontsluiting Nieuw-Reijerwaard


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

raadsbijdrage 04 oktober 2012 Als eerste wil de fractie van D66/GroenLinks een compliment maken aan de insprekers van afgelopen dinsdag. Zowel voor- al tegenstanders van een derde ontsluiting. In tegenstelling tot de aanwezige wethouders namen zij deze commissievergadering wel serieus en waren bereid hun mening met de aanwezige fracties te delen. Dank daarvoor. Weer een hoofdstuk Nieuw Reijerwaard. De fractie … lees verder

Duurzame energie in Ridderkerk


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

We leven in één van ’s werelds meest vervuilde regio’s. CO2, stikstof, uitstoot lucht- en bodemverontreiniging. Aan de andere kant loopt Nederland loopt ver achter op nagenoeg alle Europese landen wanneer het gaat om duurzaamheid. Ook in Ridderkerk merken we dat elke dag weer, dus ook Ridderkerk dient hier zijn verantwoordelijkheid in te nemen. U begrijpt dan ook ons enthousiasme … lees verder

Metropoolregio


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

De houding van D66/GroenLinks ten aanzien van een discussie over een eventueel te vormen Metropoolregio is nog steeds open. Hoewel de toon van de nu voorliggende brief terughoudend en defensief is kunnen wij ons volledig vinden in de passages in de derde alinea waar de tijdsdruk aan de orde wordt gesteld. D66/GroenLinks zou net als in de brief voorgesteld deze … lees verder

Ouder