Overlijden Anneke Muizelaar


Geplaatst op door François Punselie

Met droefheid moeten wij u mededelen dat oud-raads- en fractielid Anneke Muizelaar op 15 juli op 78-jarige leeftijd is overleden. Anneke heeft van 1990 tot en met 2006 D66/GroenLinks vertegenwoordigd in de gemeenteraad; van 1990-1994 en 2002-2006 was zij fractievoorzitter. Wij danken Anneke voor haar jarenlange betrokkenheid en inzet. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van Anneke.

Minimabeleid


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Onze fractie merkt dat er een ontwikkeling gaande is in het denken over de oplossingen voor armoede en minima. Zo lezen we in de nota terug dat we naar een integrale aanpak gaan, en dat er gekeken zal worden naar de individuele situatie van de inwoner. Allemaal gedachten en teksten die D66/GroenLinks, een partij, die gelooft in mensen en in … lees verder

Woningbouwafspraken


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Woningbouwafspraken Woonvisie – Gemeente Ridderkerk De fractie van D66/GroenLinks wil graag een aantal aandachtspunten aangeven als zienswijze voor de afspraken tussen de gemeente en Woonvisie de komende jaren, Hét moment om te kunnen bijsturen. Bijvoorbeeld om een gezondere bevolkingssamenstelling te realiseren. Ridderkerk blijft vergrijzen en ontgroenen. Waar Rotterdam het tij heeft weten te keren en inmiddels zeer succesvol is om … lees verder

Integraal Accomodatieplan 2016


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Het idee om een integraal plan te maken met een visie op alle gemeentelijke gebouwen vindt D66/GroenLinks een uitstekend idee. Een groot deel van dit plan zit ook erg goed in elkaar. Complimenten daarvoor aan betrokken ambtenaren en die verenigingen welke in begin stadium al betrokken zijn door het college. Alleen komt het op de fractie van D66/GroenLinks over alsof … lees verder

Meer horeca in Ridderkerk Centrum


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

D66/GroenLinks hecht heel veel waarde aan een levendig centrum. In een tijd dat detailhandel het moeilijk heeft geeft het belevenisshoppen juist die meerwaarde. Deze week heb ik een paar gesprekken gevoerd met winkeliers en zij geven aan juist meerwaarde te zien in mogelijkheden. Een ondernemer verwees naar Schorem, de mannen Barbier in Rotterdam. Daar krijg je, een koffie, biertje of … lees verder

Welzijnskader


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

De fractie van D66/GroenLinks is een groot voorstander van participatie, van voor elkaar zorgen en ook zijn wij er voorstander van dat jeugdigen veilig en gezond opgroeien. Inhoudelijk is het dan ook moeilijk om geen groot voorstander te zijn van hetgeen ons wordt voorgelegd in deze welzijnskader. Toch is mijn fractie alles behalve enthousiast over het voorliggende stuk. Ten eerste … lees verder

Basisinkomen voor iederen


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Een basisinkomen is een onvoorwaardelijk inkomen voor elke inwoner, genoeg om eenvoudig van te leven. Wie wil kan bijwerken. Het basisinkomen is een recht, geen vorm van liefdadigheid. Het idee dat er een fulltime betaalde baan is voor iedereen is achterhaald. Op zit moment werken slechts 4 op de 10 Nederlanders, in Ridderkerk ligt dit zelfs nog lager. Vaak zijn … lees verder

Toekomst Bedrijfsterrein Donkersloot


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

D66/GroenLinks steunt het college om de herziening van dit bestemmingsplan direct als pilot te gebruiken voor een nieuw omgevingsplan, passende toekomstige omgevingswet. Bij deze startnotitie willen wij kort een paar kleine aandachtspunten meegeven: D66/GroenLinks is voorstander om een ruimhartig en flexibel omgevingsplan op te stellen. Wanneer je de kaart van Ridderkerk bekijkt is Dondersloot het hart van de gemeente met … lees verder

Geen verbetering van het (openbaar) vervoer voor Ridderkerk


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Met het openbaar vervoer en de fiets komen we overal staat in het collegeprogramma. Ik dacht dat dit een ambiteuze doelstelling was. Hoe naief ik hierin ben geweest blijkt wel uit de mobilietitsagenda. Eindelijk krijgen we een compleet beeld van de ambities en concrete plannen op het gebied van mobiliteit, dacht ik….. Hoe anders is dit stuk. Alle ambities uit … lees verder

Ouder