Algemene beschouwingen 2017


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Highlight Speech D66/GroenLinks Algemene beschouwingen 2017 Voorzitter, het kabinet Rutte III is na lange en moeilijke onderhandelen eindelijk een feit. Het regeerakkoord “vertrouwen in de toekomst” tussen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie bevat wat D66/GroenLinks betreft mooie aanknopingspunten waar mijn fractie zich goed in kan vinden. Zo is mijn fractie blij te zien dat er gewerkt gaat worden aan … lees verder

Eneco aandelen


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

Het al dan niet verkopen van deze aandelen belang in Eneco is een lastig dilemma met goede argumenten voor en tegen de verkoop. Enerzijds ziet D66/GroenLinks dat Eneco een mooi bedrijf is waar duurzaamheid jarenlang hoog op de agenda heeft gestaan. En u kunt zich voorstellen dat wij als D66/GroenLinks de duurzaamheidsstrategie van Eneco die vanwege de schaal veel werk … lees verder

Gebiedsvisie P.C. Hooftstraat


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Wanneer je vanaf het winkelcentrum richting de jongerencentra de Loods en de Gooth loopt of langs de dijk wandelt valt direct op dat dit een verrommeld gebied is. Wat dat betreft is deze visie een logische keuze. Meer groen ,verbetering van wandel- en fietsmogelijkheden, de toegankelijkheid van het centrumparkje en vermindering van parkeerplaatsen zijn voor D66/GroenLinks positieve ontwikkelingen. Toch hebben … lees verder

Ridderkerk moet duurzaam!


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Ridderkerk, Nederland en eigenlijk de hele wereld staan voor een enorme duurzaamheidsopgave. De transformatie naar een energie neutrale samenleving en een circulaire economie moet de komende jaren worden ingezet. De eerste stapjes worden gelukkig gemaakt, maar de opgave is enorm. Een toekomstvisie met uitvoeringsagenda biedt natuurlijk de ideale mogelijkheid om als Ridderkerk heldere klimaatdoelstellingen te onderschrijven, ambitieuze doelen te stellen … lees verder

Driehoek ‘t Zand


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

In Ridderkerk maken we soms opvallende keuzes. Wij zitten in de periferie van een grootstedelijke agglomeratie, maar met een duidelijk centrumhart. Nu is het vreemde dat er in het centrum van Ridderkerk ééngezinswoningen verrijzen op plekken waar vooral hoogbouw en appartementen logisch zouden zijn en dat in de randen van de stad, die traditioneel veel jonge gezinnen trekken, ook veel … lees verder

Snel en direct openbaar vervoer in Ridderkerk AUB!


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

‘Met het openbaar vervoer en de fiets komen we overal’ is het motto van het Ridderkerks college van B&W. D66/GroenLinks was blij met deze ambitieuze doelstelling, maar meer dan 3 jaar later blijken dit loze woorden. Alle ambities uit het verleden op gebied van OV zijn in Ridderkerk naar beneden bijgesteld en plannen naar de prullenbak verwezen. Wij zijn onderdeel … lees verder

Gebiedsvisie Plein Oost


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Hoewel D66/GroenLinks zeer kritisch is op het gehele Integraal Accomodatie Plan (IAP) en daar uiteindelijk door het uitblijven van steun voor onze amendementen ook tegen heeft moeten stemmen beoordelen we elk onderdeel apart. Wij steunen de gebiedsvisie Oost maar willen wel een drietal punten meegeven voor de uitwerking. Een visie op het gebied rond Plein Oost is hard nodig. De … lees verder

Meetpunt Nieuw Reijerwaard


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Ik ben nu een jaar of 6 raadslid en dit is één van de makkelijkste en helderste moties aangenomen. Zet een meetpunt om lucht en geluid te meten neer; er is nagenoeg raadsbrede steun en het is een kleine tegemoedkoming aan een wens van de toch al geplaagde bewoners van de Rijksstraatweg. Belofte maakt schuld. Gewoon doen wat je beloofd … lees verder

Waalvisie


Geplaatst op door Farahnaz Fräser

d66-groen-links-ridderkerk-farahnaz-fraser-01

U kent D66/GroenLinks als een partij die zich inzet voor groen en behoud van groen en zeker ook voor recreatie. Beide van deze punten vinden wij terug als belangrijkste doelen. Al lijkt in ons optiek het behoud van de bestaande kwaliteiten aan de Waal en meer recreatie in dit gebied met elkaar in conflict te zijn. Vraag aan de wethouder … lees verder

Zienswijze beheersverordening Salem


Geplaatst op door Björn Ros

d66-groen-links-ridderkerk-bjorn-ros-02

Een ogenschijnlijk éénvoudig en relatief klein plan, de verbouwing van een zorgcentrum langs de Rotterdamse Weg. Dat Salem verbouwd moet worden, daar is iedereen het over eens. Zij willen daarbij uitbreiden om hetzelfde aantal bewoners een betere woning te bieden. Dat een aantal mensen in de buurt in opstand komt tegen de eerste verandering in de woonomgeving sinds lange tijd … lees verder

Ouder